Stichting Peerd

Stichting Peerd maakt muziektheatervoorstellingen op locatie met als basis de Groninger taal, cultuur en geschiedenis. Voorvallen en gebeurtenissen uit de regionale geschiedenis én actuele thema’s vormen de voedingsbodem voor haar voorstellingen. Steevast met een relativerende, vaak humoristische toon, maar waarbij de ernst van de zaak niet uit het oog verloren wordt. Peerd is wars van nostalgie en treedt de waan van de dag met een open en onderzoekende blik tegemoet.

De bijzondere en unieke verhalen over deze prachtige provincie en haar kleurrijke inwoners worden muzikaal omlijst door melodieën van over de hele wereld.

Voertaal: streektaal, ‘plat’ Gronings én Nederlands, geschikt voor Groningers en niet-Groningers mét en zonder kennis van het dialect.

 

Stichting Peerd werd opgericht in 2008 door theatermaker en docent Groninger taal en letterkunde Theo de Groot.

Door het maken van (locatie)theatervoorstellingen op basis van actuele thema’s, maar altijd mét wortels in de Groninger taal, cultuur en geschiedenis, willen zij inzichtelijk maken hoe de heersende tijdgeest is terug te zien in de provincie.

Peerd Groningen

info@stichtingpeerd.nl

Logo's, print- en fotowerk, media, en teksten zijn copyright van Peerd tenzij anders aangegeven.